לוח תפוסה

תפוסת אוהלים
לאחר לחיצה על הכותרת יש לבחור את סוג האוהל גדול, בנוני, קטן, קראוון או הקמה עצמית, בחלון all room types